O nás – zápis do MŠ

 

Zápis do MŠ 2019

Žadost k předškolnímu vzdělávání – zápis 2019

Potvrzení od lékaře

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ Nerudova 628, Česká Lípa na školní rok 2019/2020

Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí. k předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb, v platném znění přednostně přijímají:

- děti, které k 31.8. 2019dosáhly věk 5 let, mají trvalé bydliště v České Lípě a pro které je předškolní vzdělávání povinné /7 bodů/

- děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v České Lípě, které nejpozději k 31.8. 2019 dosáhly věku 4 let /6 bodů/

- děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v České Lípě, které nejpozději k 31.8. 2019 dosáhly  věku 3 let / 5 bodů/

- děti, které v průběhu školního roku nejdéle do 31.12. 2019 dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce s bydlištěm v České Lípě / 3 body/

- sourozencům dětí, které navštěvují MŠ v e školním roce 2017/2018 bude přidělen k bodovému ohodnocení ještě 1 bod

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě. Pokud bude volná kapacita, mohou být přijaty děti bez trvalého bydliště v České Lípě od nejstaršího přihlášeného.

 

 

 

 

 

 

CO BY MĚLO DÍTĚ ZNÁT PŘI NÁSTUPU DO MŠ

 • Znát své jméno a svoji značku v mateřské škole
 • Poznat své podepsané nebo označené věci / oblečení, pyžamko, bačkorky/
 • Umět použít kapesník, snažit se smrkat
 • Zajít si na toaletu a snažit se utírat po použití WC / učitelka kontroluje, žádné plínky, ani doma/
 • Používat správně lžíci a snažit se najíst /nečekat, že bude krmeno/
 • Napít se z hrnečku bez dopomoci dospělého
 • Samostatně si umýt ruce mýdlem
 • Nazouvat bačkorky a boty / bačkorky s plnou patou/
 • Oblékat jednoduché oblečení – tepláky, punčocháče, tričko atd. / nevhodné – košile a zástěrky s knoflíky,v zimě prstové rukavice/
 • Střídat nohy při chůzi po schodech
 • Znát základy společenského chování / pozdravit, poděkovat, omluvit se/
 

vedoucí učitelka
DANIELA FINKOUSOVÁ
zaměření výtvarná a dramatická činnost

učitelka
MARIE MURDYCHOVÁ
zaměření hudební a dramatická činnost

provozní pracovnice
ROMANA SOKOLÍKOVÁ

Do galerie...